Η εταιρεία ΚΑΡΑΦΕΡΗΣ Ε.Π.Ε, συνεργάτης του Δικτύου Autovision στην Λαμία, επιθυμεί να προσλάβει:

Ελεγκτή γραμμής ελέγχου που να διαθέτει:

  • Πιστοποιητικό Ελεγκτή ελαφρών, βαρέων και δικύκλων οχημάτων εκδοθέν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
  • Καλή γνώση χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Προσφέρονται:

  • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
  • Άριστο περιβάλλον εργασίας
  • Συνεχής εκπαίδευση
  • Προοπτικές εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών με email στη διεύθυνση: info@autovision.gr