Η AUTOVISION SAKAR A.E. επιθυμεί να καλύψει τη θέση Επιθεωρητή Συστήματος Ποιότητας – Επιθεωρητή Δικτύου στο Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας & Περιβάλλοντος της εταιρείας και αναζητά συνεργασία με σχέση μισθωτής εργασίας ή ελευθέρου επαγγελματία.

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ κατεύθυνσης μηχανολόγου ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή μηχανικού οχημάτων
  • Εκπληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις
  • Άριστη Γνώση Αγγλικών
  • Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου
  • Πιστοποιημένη γνώση διαχείρισης συστήματος ποιότητας κατά ISO 9001:2015

Η εμπειρία στην διαχείριση συστημάτων ποιότητας ΕΝ ISO/IEC 17020:2012 ή 17025:2017, καθώς και η κατοχή πιστοποιητικού ελεγκτή ΚΤΕΟ θα θεωρηθούν επιπρόσθετο προσόν.

 Προσφέρονται:

 Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

  • Άριστο περιβάλλον εργασίας
  • Συνεχής εκπαίδευση
  • Προοπτικές εξέλιξης

Aποστολή βιογραφικών υπ’ όψιν κυρίας Παναγοπουλου στη διεύθυνση: hpanagopoulou@autovision.gr.