10 Ιουλίου, 2024

Ζητείται ελεγκτής για το ΙΚΤΕΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

H εταιρεία ΙΚΤΕΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Μ.Ε.Π.Ε., συνεργάτης του Δικτύου IKTEO AUTOVISION στον Ασπρόπυργο, επιθυμεί να προσλάβει:

Ελεγκτή γραμμής ελέγχου που να διαθέτει:

  1. Πιστοποιητικό Ελεγκτή ελαφρών, δικύκλων και βαρέων οχημάτων εκδοθέν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών ή
  2. Πτυχιούχο Τ.Ε.Ι. τεχνολόγων μηχανικών κατεύθυνσης, μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων, ηλεκτρονικών, ναυπηγών, μηχανικών αυτοκινήτων ή Απόφοιτο ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ, ΙΕΚ ή άλλης ισότιμης σχολής, ειδικότητας μηχανολόγου, μηχανικού αυτοκινήτων, ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων.

Όσοι επιλεγούν από τριτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, θα υποβληθούν σε ειδική επιμόρφωση σε εγκεκριμένο φορέα εκπαίδευσης από το Υπουργείο Μεταφορών, στον τομέα του ιδιωτικού τεχνικού ελέγχου οχημάτων.

Επιπλέον προσόντα:

  • Γνώση της αγγλικής γλώσσας και Η/Υ
  • Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτ/του κατηγορίας Β, Α και Γ
  • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Προσφέρονται:

  • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
  • Άριστο περιβάλλον εργασίας
  • Συνεχής εκπαίδευση
  • Προοπτικές εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στο email: [email protected] υπ’ όψιν κου Διαμαντή Παπάζογλου.