ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ2023-11-03T10:27:44+00:00

Με ένα τηλεφώνημα προγραμματίζετε το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ, την ημέρα & ώρα που επιθυμείτε

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

Ο τεχνικός έλεγχος των επιβατικών οχημάτων και των φορτηγών έως και 3,5 τόνους μεικτό βάρος είναι υποχρεωτικός και η χρονική διάρκεια είναι εξαρτώμενη της κατηγορίας του οχήματος:

Επιβατικά οχήματα και φορτηγά έως και 3,5 τόνους μεικτό βάρος: κάθε 4 χρόνια από την ημερομηνία πρώτης αδείας κυκλοφορίας (αρχικός έλεγχος) και κάθε 2 χρόνια από την προηγούμενη ημερομηνία τεχνικού ελέγχου (περιοδικός έλεγχος).

Επιβατικά Δ.Χ. (Ταξί): κάθε 1 χρόνο από την ημερομηνία πρώτης αδείας κυκλοφορίας (αρχικός έλεγχος) και κάθε 1 χρόνο από την προηγούμενη ημερομηνία τεχνικού ελέγχου (περιοδικός έλεγχος).

Εκπαιδευτικά: κάθε 1 χρόνο από την ημερομηνία πρώτης αδείας κυκλοφορίας (αρχικός έλεγχος) και κάθε 1 χρόνο από την προηγούμενη ημερομηνία τεχνικού ελέγχου (περιοδικός έλεγχος).

Ασθενοφόρα: κάθε 1 χρόνο από την ημερομηνία πρώτης αδείας κυκλοφορίας (αρχικός έλεγχος) και κάθε 1 χρόνο από την προηγούμενη ημερομηνία τεχνικού ελέγχου (περιοδικός έλεγχος).

Διαδικασία τεχνικού ελέγχου επιβατικού

Η διαδικασία τεχνικού ελέγχου των επιβατικών οχημάτων και των φορτηγών έως και 3,5 τόνων, διεξάγεται σύμφωνα με την Υ.Α. 19111/192 της 26.03.2019 όπως κάθε φορά ισχύει.


Στάδια τεχνικού ελέγχου

Με ένα τηλεφώνημα προγραμματίζετε το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ, την ημέρα και ώρα που επιθυμείτε.

 • Προσέρχεστε στο ΙΚΤΕΟ την ώρα του ραντεβού
 • Παραδίδετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για διεκπεραίωση
 • Περιμένετε στον άνετο χώρο αναμονής, μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου
 • Ο ελεγκτής σας ενημερώνει για το αποτέλεσμα του ελέγχου και σας παραδίδει το ∆ελτίο Τεχνικού Ελέγχου με τα δικαιολογητικά
 • Ο ελεγκτής επικολλά το Ειδικό Σήμα Καταλληλότητας στην πινακίδα και… έχετε τελειώσει.

Έλεγχος καυσαερίων – Οπτικός έλεγχος

Ελέγχονται :

 • Τα στοιχεία του οχήματος (Πινακίδα κυκλοφορίας, Αρ. Πλαισίου, Αρ. Κινητήρα σύμφωνα με την Άδεια κυκλοφορίας
 • Το όχημα εξωτερικά (οπτικώς)
 • Τα καυσαέρια

Έλεγχος στην αυτόματη γραμμή

Ελέγχονται :

 • η σύγκλιση- απόκλιση των τροχών η απόδοση της ανάρτησης
 • η απόδοση της ανάρτησης
 • η απόδοση του συστήματος πέδησης και στάθμευσης
 • τα φώτα ως προς την ένταση και την κλίση τους – γενική λειτουργία

Οπτικός έλεγχος στον λάκο κατόπτευσης

Ελέγχονται:

 • Σύστημα διεύθυνσης
 • Σύστημα μετάδοσης κίνησης
 • ‘Αξονες – τροχοί- ελαστικά – ανάρτηση
 • Δίσκοι φρένων
 • Οι εύκαμπτες – άκαμπτες σωληνώσεις του συστήματος πέδησης
 • Το κάτω μέρος του αμαξώματος (έλεγχος οξειδώσεων)
 • Η εξάτμιση

O έλεγχος ολοκληρώνεται με την έκδοση του Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου και την επικόλληση του ειδικού σήματος στην πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος.

Περισσότερες πληροφορίες

Go to Top