Η AUTOVISION εισάγει, διανέμει και εγκαθιστά εξειδικευμένο εξοπλισμό ελέγχου που υποστηρίζει τις αυτόματες γραμμές ελέγχου σε εγκαταστάσεις ιδιωτικών ΚΤΕΟ και μπορεί επίσης να καλύψει και τις ειδικές ανάγκες ελέγχου των  συνεργείων.

Οι οίκοι του εξωτερικού που αντιπροσωπεύονται από την AUTOVISION έχουν επιλεγεί έπειτα από πολυετή χρήση και λειτουργία στο δίκτυο ΙΚΤΕΟ της AUTOVISION και είναι οι:

AVL-DiTest-Logo_500px
MAHA_Logo_500px

ACTIAfullcolors_500px