Εξειδικευμένος εξοπλισμός ελέγχου που υποστηρίζει τις αυτόματες γραμμές ελέγχου.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η AUTOVISION εισάγει, διανέμει, εγκαθιστά και υποστηρίζει τεχνικά (aftersales support) εξειδικευμένο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό ο οποίος εξοπλίζει τις αυτόματες γραμμές ελέγχου σε εγκαταστάσεις Ιδιωτικών και Δημοσίων ΚΤΕΟ αλλά και Συνεργείων έλεγχου και επισκευής οχημάτων.

Η AUTOVISION διαθέτει αποκλειστική αντιπροσώπευση ή είναι επίσημος διανομέας των κάτωθι κατασκευαστικών οίκων του εξωτερικού:

Η υποστήριξη μετά την πώληση από το εξειδικευμένο συνεργείο της AUTOVISION περιλαμβάνει:


Εγκατάσταση, ρύθμιση και δοκιμαστικό έλεγχο, εκπαίδευση στη χρήση και τη βασική συντήρηση αλλά και συνεχιζόμενη τεχνική υποστήριξη μέσω της διαχείρισης αιτημάτων εγγυήσεων, επισκευής, προμήθειας και τοποθέτησης  ανταλλακτικών, διακρίβωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήματα προμήθειας εξοπλισμού μπορείτε να απευθύνεστε στο Εμπορικό της AUTOVISION στα κάτωθι στοιχεία:

Υπεύθυνος Εμπορικού Τμήματος: Δρεπανόπουλος Μιχάλης
e-mail: [email protected]

Για αιτήματα τεχνικής υποστήριξης μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τεχνικό Τμήμα στα τηλέφωνα: 210-9966127, εσωτ. 103, 131 και 132.