Διακριβώσεις υψηλής ποιότητας στα ΙΚΤΕΟ του Δικτύου της AUTOVISION SAKAR A.E.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΩΝ

Το Εργαστήριο Διακριβώσεων της AUTOVISION SAKAR A.E. είναι διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, με σκοπό να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διακρίβωσης σε σταθερό και φορητό εξοπλισμό ελέγχου οχημάτων σε Ιδιωτικά ΚΤΕΟ, Δημόσια ΚΤΕΟ και Συνεργεία διάγνωσης και επισκευής οχημάτων σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Ενδεικτικά ο εξοπλισμός που διακριβώνεται είναι:

  • Συγκλισιόμετρο / Αποκλισιόμετρο

  • Φρενόμετρο

  • Aναρτησιόμετρο

  • Αναλυτές Καυσαερίων βενζίνης

  • Φωτόμετρα

  • Νεφελόμετρα για πετρελαιοκίνητα

Το εργαστήριο δεσμεύεται να παρέχει στους πελάτες του διακριβώσεις υψηλής ποιότητας και να βελτιώνει συνεχώς τις μεθόδους και την ικανότητά του. Για τον σκοπό αυτόν διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο τεχνικό προσωπικό το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο να διενεργεί τις διακριβώσεις, ενώ διαθέτει επίσης σύγχρονες υλικοτεχνικές υποδομές. Στόχος του εργαστηρίου είναι η παροχή αξιόπιστων μετρητικών αποτελεσμάτων, ώστε να μπορεί να διασφαλιστεί ο πλήρης και ορθός τεχνικός έλεγχος των οχημάτων από τον ελεγκτικό εξοπλισμό, με οφέλη τόσο για την οδική ασφάλεια όσο και το φυσικό περιβάλλον.

Οι δεσμεύσεις του Εργαστηρίου απέναντι στους Πελάτες του και οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος αποτυπώνονται στην Πολιτική Ποιότητας την οποία μπορείτε να δείτε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες/αιτήματα εργασιών μπορείτε να επικοινωνείτε με το Εργαστήριο Διακριβώσεων στα παρακάτω στοιχεία:

Εργαστήριο Διακριβώσεων AUTOVISION SAKAR A.E.
Ροβέρτου Γκάλλι 77, Ηλιούπολη, Τ.Κ. 163 46, Αθήνα
Τηλ.: 210 9966127 εσωτ. 131, 132 και 133
e-mail: [email protected]