Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Με αίσθημα ευθύνης προς τον πολίτη και το περιβάλλον η AUTOVISION αναπτύσσει δράσεις και πρωτοβουλίες που ωφελούν το κοινωνικό σύνολο. Η εταιρεία προωθεί ενέργειες που διακρίνονται σε δύο άξονες.

Κοινωνία

Στήριξη ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων και οργανισμών, μέσω της παροχής δωρεάν τεχνικού ελέγχου.

Περιβάλλον

Προστασία του περιβάλλοντος με τη βελτίωση των διαδικασιών τεχνικού
ελέγχου που αφορούν την μέτρηση εκπομπής καυσαερίων των ελεγχόμενων οχημάτων στα ΚΤΕΟ του Δικτύου και με την εφαρμογή κανόνων ανακύκλωσης των αναλωθέντων υλικών τόσο από το προσωπικό των ΚΤΕΟ όσο και από τους πελάτες τους.

Χαμόγελο του παιδιού

Η AUTOVISION στηρίζει το «Χαμόγελο του παιδιού» παρέχοντας δωρεάν τεχνικό έλεγχο σε όλα τα οχήματα του Συλλόγου στα ΚΤΕΟ του Δικτύου της.

Παιδικά Χωριά SOS

Η AUTOVISION στηρίζει τα «παιδικά χωριά SOS» παρέχοντας δωρεάν τεχνικό έλεγχο σε όλα τα οχήματα του Συλλόγου στα ΚΤΕΟ του Δικτύου της.

Παιδιά και Οδική Ασφάλεια

Στην AUTOVISION πιστεύουμε ότι η οδική ασφάλεια δεν επιτυγχάνεται μόνο από τον αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο, που θεωρείται αυτονόητος, αλλά και από την εκπαίδευση των μελλοντικών οδηγών και τον προσανατολισμό τους στην υπεύθυνη οδική κυκλοφορία. Τον Σεπτέμβριο 2013, η AUTOVISION έχοντας ως στόχο την εκπαίδευση των παιδιών και την ευαισθητοποίηση των ενηλίκων σε θέματα οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής αγωγής προχώρησε στην υλοποίηση εξειδικευμένης καμπάνιας με τελικό αποδέκτη παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας.

Σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς προχώρησε στη δημιουργία ειδικού εκπαιδευτικού δίπτυχου που περιελάμβανε παιχνίδια και ψυχαγωγικές δραστηριότητες προσανατολισμένες στην Κυκλοφοριακή Αγωγή. Το δίπτυχο διανεμήθηκε σε όλα τα ΚΤΕΟ του Δικτύου πανελλαδικά και στην συνέχεια τοπικά σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς ανά την Ελλάδα.

Παράλληλα την ίδια χρονιά και σε συνεργασία με τα ΚΤΕΟ του Δικτύου η AUTOVISION προχώρησε στη διοργάνωση ενός διαγωνισμού ζωγραφικής με θέμα «Μία όμορφη βόλτα με το αυτοκίνητο». Στο διαγωνισμό συμμετείχαν οι μικροί επισκέπτες των ΚΤΕΟ. Στο τέλος του έτους, επιλέχτηκαν οι καλύτερες ζωγραφιές και οι μικροί ζωγράφοι παρέλαβαν εκπαιδευτικά βιβλία και δώρα, με θέμα την οδική ασφάλεια. Δώδεκα από τις βραβευμένες ζωγραφιές του διαγωνισμού αποτέλεσαν το ετήσιο ημερολόγιο της AUTOVISION για το ετος 2014.

Ecovision

Η AUTOVISION εφαρμόζει και προωθεί στους συνεργάτες της προγράμματα ανακύκλωσης. Σε συνεργασία με εταιρίες ανακύκλωσης προχωρά στην τοποθέτηση κάδων σε όλα τα ΚΤΕΟ του Δικτύου της προκειμένου να ενθαρρύνει την ανακύκλωση συσκευασιών από τους πελάτες που επισκέπτονται τα ΚΤΕΟ.

ΕΚΑΒ

Στο πλαίσιο της κοινωνικής της δράσης η AUTOVISION στηρίζει το ΕΚΑΒ, συνεισφέροντας με τον τρόπο που γνωρίζει καλύτερα στη μάχη που δίνεται καθημερινά στον τομέα της υγείας.

Το Δίκτυο Ιδιωτικών ΚΤΕΟ της AUTOVISION αναλαμβάνει να διασφαλίσει την ακεραιότητα των οχημάτων του στόλου του ΕΚΑΒ και να διευκολύνει την άμεση δράση του, παρέχοντας δωρεάν τεχνικό έλεγχο και ενδιάμεσους εκούσιους ελέγχους σε όλα τα οχήματα του ΕΚΑΒ – ασθενοφόρα & μοτοσυκλετες.