Ολοκληρωμένη λύση για την ίδρυση και τη λειτουργία ενός Ιδιωτικού ΚΤΕΟ.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ AUTOVISION

Ο ιδιωτικός τεχνικός έλεγχος οχημάτων είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το ευαίσθητο θέμα της οδικής ασφάλειας των κυκλοφορούντων οχημάτων και ως εκ τούτου διέπεται από ένα ιδιαίτερα αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο.

H ΑUTOVISION παρέχει μια ολοκληρωμένη λύση για την ίδρυση και τη λειτουργία ενός Ιδιωτικού ΚΤΕΟ. Η λύση αυτή είναι απόλυτα συμβατή με το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων και διασφαλίζει στον επιχειρηματία που επιλέγει την AUTOVISION ταχύτητα στο προκαταρκτικό στάδιο της ίδρυσης ενός ΙΚΤΕΟ αλλά και κατά το στάδιο της λειτουργίας της επιχείρησης.

Παράλληλα το εμπορικό σήμα της AUTOVISION συνώνυμο πλέον του τεχνικού ελέγχου αποτελεί μια εγγύηση για την επιτυχημένη λειτουργία ενός ΙΚΤΕΟ έναντι του ανταγωνισμού.

Εξειδικεύοντας τις επιμέρους υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο της συνεργασίας με την AUTOVISION, αναφέρουμε τα ακόλουθα:

Εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών για την αδειοδότηση του ΙΚΤΕΟ από τους αρμόδιους φορείς ή και για την επέκταση υφιστάμενης μονάδας σε νέες κατηγορίες ελέγχου.

Προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και εξοπλισμού μηχανογράφησης.

Πλήρης υποστήριξη της λειτουργίας του μηχανολογικού εξοπλισμού ελέγχου και του συστήματος μηχανογράφησης.

Υποστήριξη στην διαδικασία Πιστοποίησης του ΚΤΕΟ από τους αρμόδιους φορείς Πιστοποίησης.

Επιμόρφωση του ελεγκτικού & λοιπού προσωπικού του ΙΚΤΕΟ με τη διενέργεια ειδικών σεμιναρίων.

Εμπορική προώθηση της επιχείρησης.

Υποστήριξη σε θέματα νομοθεσίας του τεχνικού ελέγχου

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για συνεργασία με την AUTOVISION, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το εμπορικό τμήμα του Δικτύου AUTOVISION στο τηλέφωνο 210 9966127.