Αγαπητοί Πελάτες,
Η AUTOVISION σας ενημερώνει ότι τα Δελτία Τεχνικού Ελέγχου και οι Κάρτες Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ) που έληξαν από 31/10/2020 μέχρι και 18/01/2021, έχουν παραταθεί για 90 ημέρες.  Παρακαλούμε για να αποφύγετε άσκοπο συγχρωτισμό και καθυστερήσεις, προσπαθήστε να εκμεταλλευτείτε τη συγκεκριμένη παράταση και να προγραμματίσετε το ραντεβού σας κοντά στη λήξη της.

*Από τη συγκεκριμένη παράταση των 90 ημερών εξαιρούνται τα βαρέα οχήματα (μικτό βάρος άνω των 3,5 τόνων), όπου όλο αυτό το διάστημα εξυπηρετούνταν κανονικά.