Με ένα τηλεφώνημα προγραμματίζετε το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ, την ημέρα & ώρα που επιθυμείτε

ΔΙΚΥΚΛΟ – ΤΡΙΚΥΚΛΟ – ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΟ

Ο τεχνικός έλεγχος των δίκυκλων οχημάτων είναι υποχρεωτικός και πρέπει να διενεργείται κάθε 4 χρόνια από την ημερομηνία πρώτης αδείας κυκλοφορίας (αρχικός έλεγχος) και κάθε 2 χρόνια από την προηγούμενη ημερομηνία τεχνικού ελέγχου (περιοδικός έλεγχος).

O Τεχνικός έλεγχος των τρίκυκλων και τετράκυκλων οχημάτων (L4e, L5e και L7e) ξεκινάει σύμφωνα με το πρόγραμμα πρόσκλησης της Περιφερειακής Ενότητας που ανήκει και έκτοτε κάθε 2 χρόνια.
Σε περίπτωση μη ανάρτησης προγράμματος πρόσκλησης από την αντίστοιχη Περιφερειακή Ενότητα που ανήκουν τα τρίκυκλα και τετράκυκλα οχήματα, αυτά δεν είναι υπόχρεα σε διενέργεια Τεχνικού Ελέγχου.

Τα εκπαιδευτικά δίκυκλα ελέγχονται κάθε 1 χρόνο από την ημερομηνία πρώτης αδείας κυκλοφορίας (αρχικός έλεγχος) και κάθε 1 χρόνο από την προηγούμενη ημερομηνία τεχνικού ελέγχου (περιοδικός έλεγχος).
* Τα μοτοποδήλατα (έως 50 κυβικά) δεν υποχρεούνται σε τεχνικό έλεγχο.

Τα πρόστιμα για τον εκπρόθεσμο τεχνικό έλεγχο οχημάτων καθορίζονται σύμφωνα με την Υ.Α. 8913/1089 ΦΕΚ 501Β 05.03.2013.

Στάδια τεχνικού ελέγχου

Με ένα τηλεφώνημα προγραμματίζετε το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ, την ημέρα και ώρα που επιθυμείτε.

 • Προσέρχεστε στο ΙΚΤΕΟ την ώρα του ραντεβού
 • Παραδίδετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για διεκπεραίωση
 • Περιμένετε στον άνετο χώρο αναμονής, μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου
 • Ο ελεγκτής σας ενημερώνει για το αποτέλεσμα του ελέγχου και σας παραδίδει το ∆ελτίο Τεχνικού Ελέγχου με τα δικαιολογητικά
 • Ο ελεγκτής επικολλά το Ειδικό Σήμα Καταλληλότητας στην πινακίδα και… έχετε τελειώσει.

Έλεγχος καυσαερίων – Οπτικός έλεγχος

Ελέγχονται :

 • Τα στοιχεία του οχήματος (Πινακίδα κυκλοφορίας, Αρ. Πλαισίου, Αρ. Κινητήρα σύμφωνα με την Άδεια κυκλοφορίας)
 • Το όχημα εξωτερικά (οπτικώς)
 • Τα καυσαέρια

Έλεγχος στην αυτόματη γραμμή

Ελέγχονται :

 • Η απόδοση των φρένων
 • Η απόδοση του χειροφρένου (εφόσον υπάρχει)
 • Τα φώτα ως προς την ένταση και την κλίση τους – Γενική Λειτουργία

Οπτικός έλεγχος σε πλατφόρμα ανύψωσης

Ελέγχεται η κατάσταση:

 • Του συστήματος διεύθυνσης (τιμόνι, χειρολαβές, πιρούνια)
 • Του πλαισίου- των εξαρτημάτων- του εξοπλισμού
 • Των αξόνων- τροχών-ελαστικών- ανάρτησης
 • Του συστήματος μετάδοσης κίνησης
 • Του συστήματος πέδησης (χειρομοχλοί-ποδομοχλοί, δίσκοι-ταμπούρα, εύκαμπτες – άκαμπτες σωληνώσεις)

 • Πραγματοποιείται μέτρηση της στάθμης του εκπεμπόμενου θορύβου

 

O έλεγχος ολοκληρώνεται με την έκδοση του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου και την επικόλληση του ειδικού σήματος στην πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος.

Περισσότερες πληροφορίες