ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την από 30/09/2015 και με αριθμό πρωτ.59057/4757 απόφαση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύωνη πρώτη εκ των τριών καταληκτικών ημερομηνιών δλδ. η 30η Σεπτεμβρίου 2015 μέχρι την οποία μπορεί να γίνεται υπαγωγή στην ευνοϊκή ρύθμιση για την καταβολή μειωμένου πρόσθετου ειδικού τέλους εκπροθέσμου θα μετατεθεί με πράξη νομοθετικού περιεχομένου την 20-10-2015.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.