Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία για να ενημερωθείτε πότε οφείλετε να προσκομίσετε το όχημα σας για τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ).

Έχετε ξαναπεράσει ΚΤΕΟ;

Ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας

Τύπος Οχήματος

Ημερομηνία τελευταίου ελέγχου