Ετήσια Συνάντηση Συνεργατών Δικτύου AUTOVISION

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την παρασκευή 15/11/2019 η Ετήσια Συνάντηση συνεργατών του Δικτύου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ της AUTOVISION, του μοναδικού πανελλαδικού Δικτύου ΙΚΤΕΟ με 50 και πλέον σημεία σε όλη την Ελλάδα.

Στη συνάντηση αναλύθηκαν οι τρέχουσες νομοθετικές εξελίξεις στον τομέα του Ιδιωτικού Τεχνικού Ελέγχου οχημάτων, παρουσιαστήκαν οι υλοποιηθείσες από την AUTOVISION δράσεις κατά το έτος 2019 και αναλύθηκε ο προγραμματισμός του Δικτύου σε σχέση με θέματα διαφήμισης, εξοπλισμού, μηχανογράφησης και αναβάθμισης των ΚΤΕΟ ώστε το Δίκτυο της AUTOVISION να συνεχίσει να ανταποκρίνεται πλήρως στην απαίτηση των οδηγών για αξιόπιστο και σύγχρονο τεχνικό έλεγχο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την AUTOVISION & το Δίκτυο των συνεργατών επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.autovision.gr ή καλέστε το τηλεφωνικό κέντρο 10600.