Σφάλμα κατά τη δημιουργία του QR code

Προέκυψε κάποιο σφάλμα κατά τη δημιουργία του κώδικα QR (QR code) που αναγράφεται στο τιμολόγιο που παραλάβατε.
Παρακαλώ επικοινωνήστε με το αρμόδιο τμήμα.